Super veel opgestoken en meegenomen van de training branding & design!

Door het programma word je aangezet tot denken over waarom je doet wat je doet, wie je ideale klant is, wat je sterke punten zijn etc. Het maakte dat ik weer even ging herijken en terug naar de basis ging.